Program

FUTURE STRATEGIES

Kształtowanie przyszłości handlu detalicznego:

 • Przystosowanie się do tego, co 2020 i kolejne lata przyniosą branży
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym: przyszłe zobowiązania w sektorze detalicznym
 • Radzenie sobie z wyzwaniami i wykorzystywanie okazji w świecie post-covid-19

TRADE DEVELOPMENT

Współpraca branży CPG z sieciami handlowymi, która naprawdę działa!

 • Innowacje dotyczące współpracy w nowym krajobrazie konsumenckim
 • Optymalizacja asortymentu i przestrzeni
 • Nowe granice w zarządzaniu klientami i kanałami

RETAIL TECH

Nowe technologie zmieniające doświadczenia klientów:

 • Wdrażanie strategii omnichannel i transformacja cyfrowa w handlu detalicznym
 • Wzmocnienie biznesu e-commerce
 • Wykorzystanie nowych technologii do poprawy jakości obsługi w sklepie

SUSTAINABLE PRODUCTION

Obniżenie kosztów przy jednoczesnej ochronie środowiska:

 • Wdrożenie strategii zrównoważonego zarządzania energią
 • Obniżenie kosztów gospodarki odpadami
 • Inwestowanie w zrównoważone rozwiązania wodne, które redukują koszty

RESPONSIBLE SOURCING

Współpraca z dostawcami w celu rozwoju zrównoważonego biznesu:

 • Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w globalnym zaopatrzeniu
 • Odkrywanie korzyści z lokalnego zaopatrzenia
 • Przestrzeganie wymagań prawnych i wdrażanie programów certyfikacji

SUPPLY CHAIN EFFICIENCY

Poprawa wydajności zarządzania łańcuchem dostaw:

 • Łańcuch dostaw 4.0 – zwiększanie wydajności, elastyczności i zorientowania na klienta
 • Generowanie wartości w całym łańcuchu dostaw
 • Usprawnianie logistyki e-commerce w całym łańcuchu dostaw

INTELLIGENT PACKAGING & LABELING

Korzyści i bariery:

 • Wdrażanie eko-projektowania dla ludzi, planety i zysku
 • Osiągnięcie doskonałości operacyjnej dzięki strategii Opakowania 4.0
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie odpadów opakowaniowych