LIDL FAIR PAYRuszamy z nową edycją konkursu!


  • Czy misją Twojej firmy jest stworzenie miejsca pracy sprzyjającego równości płci?
  • Czy promowanie równości wynagrodzeń ma zasadnicze znaczenie w Twojej firmie?
Dołącz do konkursu i grona firm, które rozumieją korzyści płynące z równości płci w miejscu pracy i są dla innych wzorem do naśladowania.


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?


Zdobądź uznanie jako lider równości w wynagrodzeniach dla kobiet i mężczyzn oraz zwiększ reputację Twojej firmy na rynku.

Wesprzyj wysiłki Twojej firmy w dążeniu do stania się pracodawcą dla najlepszych talentów poszukujących przyszłościowych organizacji.

Świętuj osiągnięcia swojej firmy i doceniaj ciężką pracę tych ludzi w Twojej firmie, którzy wprowadzali ważne zmiany.
Stwórz kryteria porównawcze dla standardów, aby zobaczyć, jak Twoja firma wygląda na tle branży lub całego rynku

Spotkaj się z podobnie myślącymi przedstawicielami firm i zainspiruj się ich doświadczeniami.


"W Lidl Polska zawsze podkreślamy, że firmę tworzą ludzie, dlatego bardzo doceniamy codzienne zaangażowanie naszych pracowników, oferując im atrakcyjne warunki zatrudnienia. Oprócz wysokich wynagrodzeń oraz pakietu dodatkowych benefitów, stawiamy również na rozwój zawodowy – promujemy awanse wewnętrzne oraz równość płacową kobiet i mężczyzn. W Lidl Polska wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci czy wieku - decydują wyłącznie kompetencje”  


Aleksandra Robaszkiewicz

Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska


Zwycięzca 3 edycji Lidl Fair Pay


"Naszą załogę w 56% tworzą kobiety, a podobne proporcje występują także na stanowiskach kierowniczych. Konsekwentnie dążymy do zwiększania świadomości na temat luki płacowej poprzez dostarczanie pracownikom m.in. dostępu do e-learningu na temat równości płac, jak również oferowanie licznych szkoleń z zakresu nieuświadomionych uprzedzeń i stereotypów. Transparentność oraz równe traktowanie są dla nas bardzo ważne, dlatego docenienie naszych starań na forum ogólnopolskim przez jury nagrody „Lidl Fair Pay” jest niewątpliwie naszym powodem do dumy” 


Anna Skrobotun 

HR Manager PerrigoHARMONOGRAM KONKURSU


Przyjmowanie ostatecznego zgłoszenia oraz dostarczenie danych do analizy  do 30 czerwca 2022

Weryfikacja danych od zgłoszonych uczestników do 31 sierpnia 2022

Wyłonienie zwycięzcy konkursu do 30 września 2022

Wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu 21 listopada 2022


Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród w dniu 24 listopada 2022, w trakcie kongresu European Circular Retail Congress 2022. Zwycięzca otrzyma specjalny status i prawo do posługiwania się tytułem Lidl Fair Pay.


Regulamin Konkursu Lidl Fair Pay 


ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONKURSIEZgłoszenia należy wysyłać na adres konkurs@kornferry.com lub konkurs@conferences-united.pl z tytułem wiadomości „Zgłoszenie udziału – konkurs Lidl Fair Pay”. W odpowiedzi na otrzymane emaile, każda zgłoszona firma otrzyma od organizatorów dokument do uzupełnienia danymi na temat wynagrodzeń.ZWYCIĘZCA 3. EDYCJI KONKURSU

Nagrody wręczył Włodzimierz Wlaźlak CEO Lidl Polska, a odebrali je:


Zwycięzca


Wyróżniony


 Wyróżniony
Od lewej: Włodzimierz Wlaźlak CEO Lidl Polska, Katarzyna Jackson  Associate Director Korn Ferry, Anna Skrobotun HR Manager Perrigo, Krzysztof Nowakowski General Manager&Country Head Korn Ferry, Adam Powichrowski Dyrektor Zarządzający Animex Foods Oddział  Suwałki, Artur  Gwardiak Prezes  Zarządu    Polipak
ZWYCIĘZCA 2. EDYCJI KONKURSU


Podczas  CEO Dinner 2020  została przyznana nagroda Lidl Fair Pay dla firmy  Lotte Wedel  za równą politykę wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Kolejne miejsca zajęły: Kraft Heinz, Amway oraz Fobos. Gratulujemy zwycięzcy konkursu oraz wyróżnionym firmom!ZWYCIĘZCA 1. EDYCJI KONKURSU

Zwycięzcą 1 edycji konkursu została firma Kraft Heinz. Nagrodę wręczył CEO Lidl Polska Maksymilian Braniecki a odebrał ją Rafał Walendzik CEO Kraft Heinz. Przyznane zostały również wyróżnienia dla firm: Amway Polska oraz Omega Pharma. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!PARTNERZY KONKURSU

Partner Nagrody

Partner Merytoryczny

Partner MedialnyKONTAKT
Informacji o konkursie udzielają: