ESG & Sustainability Day
21 listopada 2022


8:00 - 9:00

Rejestracja & Poranna kawa

 

09:00 - 09:10

Otwarcie konferencji:

Casper Haring CEO European Conferences United

Joanna Gajek Donizak, Strategic Projects Director (Retail/ CPG) European Conference United

9:10 – 10:00 

Reagowanie na zmieniające się otoczenie regulacyjne

9:10 - 9:40

Reagowanie na zmieniające się otoczenie regulacyjne

 • Przegląd europejskich regulacji w obszarze odpowiedzialności producenta/detalisty oraz gospodarki odpadami
 • Przygotowanie się do  obowiązkowych wymogów dotyczących ujawniania ryzyk związanych z klimatem, zapewnienie zgodności i szansa na wyprzedzenie konkurencji

9:40 - 10:00

Spełnienie wymagań prawnych jako sposób na zmniejszenie wpływu wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko

10:00 - 10:50

 Nadążanie za szybko zmieniającymi się nawykami, zachowaniami i potrzebami konsumentów w oparciu o nowe spostrzeżenia i perspektywy

 

10:00 – 10:30 

Nadążanie za szybko zmieniającymi się nawykami, zachowaniami i potrzebami konsumentów w oparciu o nowe spostrzeżenia i perspektywy

 • Ewolucja marek  - marka jako brand podążający za social mediami, oczekiwaniami i nastrojami konsumentów, który wymaga od korporacji i liderów zajęcia stanowiska w kwestiach społecznych
 • Przeprojektowanie przestrzeni handlowych w środowisku miejskim i wdrożenie nowego poziomu innowacji sklepu


10:30 - 10:50

W trosce o dobro konsumenta dbającego o zdrowie

 

10:50 - 11:20

Networking podczas przerwy kawowej

11:20- 12:10

Zrozumienie znaczenia organizacji zorientowanej na cel i roli odgrywanej przez jej liderów

11:20 - 11:50

Zrozumienie znaczenia organizacji zorientowanej na cel i roli odgrywanej przez jej liderów

 • Poddanie się krytycznej samoocenie przedsiębiorstwa jako początek reorganizacji i nowego podejścia do biznesu
 • Dokonywanie strategicznych wyborów aby osiągnąć cel -  produkcja zdrowszego produktu wspierającego bardziej zrównoważy styl życia

11:50 - 12:10

Odzwierciedlenie wspólnych wartości całej organizacji poprzez zdefiniowanie celów i transparentną analizę postępów i wyzwań


12:10 - 13:00

Wykorzystanie technologii do osiągnięcia wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju i rozwiązywania problemów związanych z ESG

12:10 - 12:30

Wdrażanie technologii w obszarze ESG oraz rozwiązań wspierających wytyczne ESG (Blockchain, AI)

12:30 - 13:00

Wykorzystanie technologii do osiągnięcia wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju i rozwiązywania problemów związanych z ESG

 • Współpraca z innowatorami i startupami aby  osiągnąć określone cele zrównoważonego rozwoju
 • Wykorzystanie nowego podejścia inwestorów na inwestycje w obszarze ESG

13:00 - 14:00

Networking podczas przerwy obiadowej

 14:00 - 14:50

Wdrażanie zrównoważonych innowacji produktowych i opakowaniowych


14:00 - 14:30

Wdrażanie zrównoważonych innowacji produktowych i opakowaniowych

 • Zmiana sposobu myślenia na temat pozyskiwania składników i opakowań,  uwzględniającego  zrównoważony rozwój
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju przemysłu spożywczego w całym łańcuchu wartości ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych rozwiązań  na rzecz zrównoważonej żywności i mierzenia śladu środowiskowego

 14:30 - 14:50

Korzystanie ze zrównoważonych opakowań żywności - opakowania które chronią, wydłużają okres przydatności do spożycia i zmniejszają ilość odpadów, a jednocześnie nadają się do recyklingu

14:50 - 15:40

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako największy trend wpływający na ewolucję opakowań z tworzyw sztucznych

14:50 - 15:20

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako największy trend wpływający na ewolucję opakowań z tworzyw sztucznych

 • Przegląd możliwości i barier utrudniających obieg tworzyw sztucznych.
 • Recykling plastiku jako opłacalna opcja dla firmy

 

15:20 - 15:40

Zachowanie wartości tworzyw sztucznych poprzez  integrację tworzyw sztucznych z gospodarką o obiegu zamkniętym

15:40 - 16:30

Wzrost biznesu poprzez poprawę współpracy handlowej w łańcuchu dostaw  przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo

15:40 - 16:00

Zaspokajanie potrzeb klientów poprzez współpracę w łańcuchu dostaw

16:00 - 16:30

Wzrost biznesu poprzez poprawę współpracy handlowej w łańcuchu dostaw  przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo

 • Ograniczenie nadmiaru zapasów i niechcianych produktów dzięki technologii AI - rozwiązywanie problemów, zwiększenie lojalności klientów i korzystnego oddziaływania na środowisko,  oraz obniżenie kosztów
 • Eliminacja  niepewności w łańcuchu dostaw i zmniejszenie ręcznej pracy dzięki automatycznemu udostępnianiu prognoz popytu i zamówień16:30 - 17:00

Networking podczas przerwy kawowej

17:00 - 18:00

Realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju, która służy społeczeństwu i prowadzi do lepszych wyników biznesowych


17:00 - 17:20

Analiza  wyników finansowych i wpływu działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój

 17:20 - 18:00

Realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju, która służy społeczeństwu i prowadzi do lepszych wyników biznesowych

 • Wpływ kryzysu w łańcuchu dostaw, rosnącej inflacji i kosztów energii, a także rosnących niedoborów siły roboczej na handel detaliczny
 • Zerowa emisja netto i dążenie do osiągnięcia pozytywnego wpływu na środowisko- usuwanie przeszkód

 

Proszę kliknąć jedną z poniższych ikon, aby zobaczyć program dnia


 Dzień Supply Chain

 22 listopada 2022

 

 

 Dzień eCommerce

 23 listopada 2022


 

 

 Dzień Digital Innovation

 24 listopada 2022